תשואות הכשרה התחדשות:

השבוע:0.00%
החודש:0.00%
השנה:5.79%

הכשרה התחדשות

138.90.00%0.0
(רציף) נכון לתאריך 02/06/2020

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: יתר מניות