תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.36%
החודש:0.36%
השנה:-1.93%

ממשלתי צמוד 0841

167.5-0.71%-1.2
(סופי) נכון לתאריך 06/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:39

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1120583 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי +15 שנים