תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-2.08%
החודש:4.10%
השנה:17.42%

ממשלתי צמוד 0841

156.4-1.23%-2.0
(סופי) נכון לתאריך 21/08/2019, שעת עסקה אחרונה 17:50

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1120583 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי +15 שנים