תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.34%
החודש:0.45%
השנה:23.57%

ממשלתי צמוד 0841

161.6-0.34%-0.6
(סופי) נכון לתאריך 08/12/2019, שעת עסקה אחרונה 16:47

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1120583 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10+ שנים