תשואות הזדמנות יהש:

השבוע:4.08%
החודש:-20.35%
השנה:31.70%

הזדמנות יהש

94.34.08%3.7
(סופי) נכון לתאריך 26/06/2022, שעת עסקה אחרונה 15:49

מטבע: שקל | ענף: חיפושי נפט וגז | מדד: יתר מניות