תשואות מישורים:

השבוע:-0.98%
החודש:-2.12%
השנה:59.98%

מישורים

931.10.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 09/12/2019

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א צמיחה