תשואות מישורים:

השבוע:-0.62%
החודש:-0.62%
השנה:11.23%

מישורים

748.9-0.62%-4.7
(סופי) נכון לתאריך 01/08/2021, שעת עסקה אחרונה 15:49

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א צמיחה