תשואות כלל ביוטכנו:

השבוע:0.00%
החודש:-9.43%
השנה:-41.93%

כלל ביוטכנו

156.52.69%4.1
(סופי) נכון לתאריך 15/08/2019, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א SME60