תשואות די.אן.איי ביומד:

השבוע:0.00%
החודש:-10.63%
השנה:-21.12%

די.אן.איי ביומד

124.40.00%0.0
נכון לתאריך 23/06/2022

מטבע: שקל | מדד: ת"א צמיחה