תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.50%
החודש:-1.03%
השנה:2.15%

ממשלתי צמוד 0536

202.40.00%0.0
(רציף) נכון לתאריך 15/07/2020, שעת עסקה אחרונה 10:34

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1097708 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10+ שנים