תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.01%
החודש:-1.38%
השנה:18.35%

ממשלתי צמוד 0536

199.10.04%0.1
(סופי) נכון לתאריך 21/11/2019, שעת עסקה אחרונה 17:45

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1097708 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10+ שנים