תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.45%
החודש:-0.78%
השנה:9.59%

ממשלתי צמוד 0536

216.00.13%0.3
(סופי) נכון לתאריך 02/12/2021, שעת עסקה אחרונה 17:47

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1097708 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10+ שנים