תשואות מדיגוס:

השבוע:17.66%
החודש:38.78%
השנה:38.78%

מדיגוס

43.34.34%1.8
(סופי) נכון לתאריך 20/01/2021, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: יתר מניות למדיגוס (US)