תשואות מדיגוס:

השבוע:-0.75%
החודש:-0.75%
השנה:-14.05%

מדיגוס

26.3-7.07%-2.0
(סופי) נכון לתאריך 06/08/2020, שעת עסקה אחרונה 17:31

מטבע: שקל | מדד: ת"א צמיחה למדיגוס (US)