תשואות פריון נטוורק:

השבוע:0.13%
החודש:4.10%
השנה:31.04%

פריון נטוורק

5,514.01.66%90.0
(סופי) נכון לתאריך 17/06/2021, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א SME60 לפריון נטוורק (US)