תשואות קמטק:

השבוע:-3.51%
החודש:-13.09%
השנה:-20.41%

קמטק

3,022-3.51%-110.0
(סופי) נכון לתאריך 29/03/2020, שעת עסקה אחרונה 15:49