תשואות כן פייט ביופרמה:

השבוע:0.00%
החודש:3.85%
השנה:3.85%

כן פייט ביופרמה

2.70.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 02/01/2024