תשואות קמהדע:

השבוע:8.64%
החודש:4.70%
השנה:-5.06%

קמהדע

2,250.06.13%130.0
(סופי) נכון לתאריך 07/04/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24