תשואות קמהדע:

השבוע:1.95%
החודש:-11.39%
השנה:23.42%

קמהדע

2,925.05.98%165.0
(סופי) נכון לתאריך 30/09/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24