תשואות דמרי:

השבוע:3.80%
החודש:-20.67%
השנה:-19.60%

דמרי

24,030.01.39%330.0
(רציף) נכון לתאריך 26/05/2022, שעת עסקה אחרונה 14:41

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א 125