תשואות אל על:

השבוע:1.19%
החודש:4.13%
השנה:81.77%

אל על

390.80.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 16/08/2022

מטבע: שקל | ענף: מסחר ושרותים | מדד: ת"א צמיחה