תשואות אפולו פאוור:

השבוע:-0.54%
החודש:7.08%
השנה:2.64%

אפולו פאוור

128.50.00%0.0
(רציף) נכון לתאריך 25/05/2020

מטבע: שקל | מדד: יתר מניות