שערי המניות שנצפו לאחרונה
 
~
שער
שינוי יומי
3,444.0
-4%-146
6,937.0
-2.2%-159
57,000.0
-0.4%-250
9,271.0
2.2%197
2,129.0
0%2