שערי המניות שנצפו לאחרונה
 
~
שער
שינוי יומי
4,245.0
-0.6%-25
17,770.0
7.6%1,260
6,814.0
-1.4%-97
1,668.0
-0.6%-10
1,601.0
-3.8%-64