26135.8
+0.96%
8002.81
+1.35%
2923.65
+1.21%

...גרף נטען