המניות הפעילות
-0.05% 2,149.0
+0.72% 34,950.0
-0.53% 33,630.0
-1.05% 45,020.0
+0.18% 489.9
+0.20% 2,459.0
-1.12% 6,069.0
-0.80% 19,780.0
-2.41% 10,140.0
+16.10% 750.0
< לכל המניותנתוני סגירה 22.03.18