המניות הפעילות
+0.01% 7,099.0
+0.47% 2,548.0
-0.14% 2,156.0
-1.00% 563.3
0.00% 2,061.0
-0.55% 32,800.0
-0.10% 31,260.0
+1.30% 3,572.0
+1.11% 31,940.0
+0.15% 47,200.0
< לכל המניותנתוני סגירה 23.01.18