המניות הפעילות
+0.28% 6,442.0
+3.20% 42,550.0
-0.35% 2,018.0
-1.16% 2,387.0
-13.01% 1,070.0
-0.85% 2,452.0
-0.46% 1,297.0
-0.50% 317.2
-7.82% 49,070.0
-20.64% 865.0
< לכל המניותנתוני סגירה 14.02.19