המניות הפעילות
-1.29% 2,292.0
+0.38% 2,399.0
-0.64% 2,628.0
+3.14% 42,340.0
0.00% 289.2
+1.80% 1,862.0
+2.02% 2,420.0
-5.20% 474.0
+0.67% 8,295.0
+0.54% 1,299.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.11.18