המניות הפעילות
-3.59% 7,000.0
+1.22% 2,157.0
+3.45% 573.5
+0.43% 2,580.0
+1.86% 32,390.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.01.18