המניות הפעילות
-1.15% 2,317.0
-0.94% 2,422.0
+0.56% 6,949.0
+0.61% 2,130.0
+0.38% 400.0
< לכל המניותנתוני סגירה 11.12.18