המניות הפעילות
-1.83% 2,143.0
-2.08% 39,500.0
-0.14% 35,850.0
-0.81% 2,450.0
-1.39% 8,750.0
< לכל המניותנתוני סגירה 21.06.18