המניות הפעילות
-7.19% 10,970.0
+0.75% 33,650.0
-1.71% 30,530.0
-0.10% 2,078.0
+0.88% 7,020.0
< לכל המניותנתוני סגירה 22.02.18