המניות הפעילות
+0.59% 2,384.0
+10.70% 10,380.0
-0.05% 37,580.0
+1.36% 2,230.0
-0.68% 2,645.0
< לכל המניותנתוני סגירה 25.09.18