המניות הפעילות
+2.12% 47,210.0
-0.51% 7,745.0
-0.41% 2,420.0
-0.15% 1,342.0
-1.91% 49,700.0
+0.08% 2,567.0
+0.67% 1,967.0
+2.36% 92,080.0
-0.97% 5,102.0
+0.79% 256.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.04.19