המניות הפעילות
+12.88% 6,600.0
-0.17% 2,386.0
-0.04% 2,444.0
-1.38% 6,508.0
-0.79% 41,600.0
+0.46% 1,315.0
+0.35% 2,031.0
-3.00% 313.7
+0.58% 2,605.0
+0.98% 2,061.0
< לכל המניותנתוני סגירה 19.02.19