המניות הפעילות
-1.15% 2,317.0
-0.94% 2,422.0
+0.56% 6,949.0
+0.61% 2,130.0
+0.38% 400.0
+0.50% 42,280.0
+2.76% 46,900.0
-1.10% 1,256.0
-0.51% 6,617.0
-0.17% 5,815.0
< לכל המניותנתוני סגירה 11.12.18