המניות הפעילות
-0.10% 47,650.0
+0.28% 1,411.0
-1.16% 2,548.0
-0.37% 271.0
-0.55% 1,984.0
< לכל המניותנתוני סגירה 22.04.19