המניות הפעילות
+1.06% 2,383.0
+0.41% 341.0
+1.51% 2,145.0
+0.39% 2,343.0
+9.63% 592.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.01.19