המניות הפעילות
-0.21% 2,390.0
+0.62% 1,292.0
+0.30% 2,645.0
+0.56% 41,050.0
-4.89% 8,240.0
< לכל המניותנתוני סגירה 15.11.18