המניות הפעילות
-0.17% 2,413.0
+0.96% 1,260.0
-0.53% 5,782.0
+0.16% 2,473.0
+5.26% 280.0
< לכל המניותנתוני סגירה 26.03.19