המניות הפעילות
-0.58% 2,580.0
+2.09% 8,150.0
-0.72% 2,478.0
+0.49% 1,430.0
-0.28% 49,600.0
< לכל המניותנתוני סגירה 17.06.19