המניות הפעילות
+1.33% 7,098.0
+2.19% 1,495.0
-1.90% 569.0
+0.89% 2,159.0
+3.56% 15,430.0
-0.94% 2,536.0
+3.09% 32,980.0
-1.79% 47,130.0
-1.11% 31,290.0
-3.60% 171.2
< לכל המניותנתוני סגירה 22.01.18