המניות הפעילות
-7.19% 10,970.0
+0.75% 33,650.0
-1.71% 30,530.0
-0.10% 2,078.0
+0.88% 7,020.0
+0.33% 2,410.0
-0.72% 1,515.0
+0.13% 30,620.0
-0.54% 530.1
-0.48% 50,230.0
< לכל המניותנתוני סגירה 22.02.18