המניות הפעילות
-5.97% 42,650.0
+0.60% 2,357.0
+0.16% 2,579.0
+1.57% 40,760.0
+4.51% 8,430.0
-0.27% 37,570.0
-0.30% 6,389.0
+1.28% 1,189.0
+0.26% 1,897.0
+0.96% 93,990.0
< לכל המניותנתוני סגירה 16.08.18