המניות הפעילות
-0.86% 2,410.0
-0.89% 41,250.0
+0.45% 8,720.0
+0.58% 6,640.0
+1.38% 24,190.0
< לכל המניותנתוני סגירה 13.11.18