המניות הפעילות
0.00% 1,421.0
-1.34% 50,860.0
-1.49% 2,443.0
+0.04% 2,619.0
-1.09% 262.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.05.19