המניות הפעילות
+12.88% 6,600.0
-0.17% 2,386.0
-0.04% 2,444.0
-1.38% 6,508.0
-0.79% 41,600.0
< לכל המניותנתוני סגירה 19.02.19