המניות הפעילות
+0.98% 2,378.0
-0.47% 2,125.0
+1.30% 2,336.0
-1.72% 320.7
+0.08% 39,090.0
-0.93% 2,334.0
+0.04% 6,923.0
+0.08% 1,225.0
+7.11% 609.0
+1.15% 6,585.0
< לכל המניותנתוני סגירה 22.01.19