המניות הפעילות
-2.72% 2,538.0
+1.11% 38,150.0
+0.14% 35,000.0
-0.65% 2,279.0
+1.03% 7,678.0
+5.24% 446.0
-1.67% 1,652.0
-0.09% 1,055.0
-1.10% 26,890.0
+1.76% 6,990.0
< לכל המניותנתוני סגירה 24.05.18