המניות הפעילות
+2.44% 1,257.0
+1.03% 2,344.0
+0.99% 4,403.0
+3.26% 7,940.0
+0.81% 63,800.0
-0.46% 38,640.0
+0.86% 2,588.0
-0.09% 1,077.0
-0.61% 2,265.0
+0.76% 10,610.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.10.18