המניות הפעילות
0.00% 339.0
0.00% 187.9
0.00% 2,174.0
0.00% 410.5
0.00% 14,540.0
0.00% 1,170.0
0.00% 102,800.0
0.00% 2,413.0
0.00% 9,435.0
0.00% 2,950.0
< לכל המניותנתוני סגירה 23.05.19