המניות הפעילות
+0.09% 2,320.0
-4.34% 7,689.0
+0.84% 2,279.0
+0.19% 10,530.0
+0.67% 2,566.0
+0.26% 38,820.0
+0.91% 6,333.0
+0.57% 1,227.0
+2.41% 50,120.0
+1.25% 413.1
< לכל המניותנתוני סגירה 17.10.18