המניות הפעילות
-6.05% 2,206.0
-0.99% 2,197.0
+0.02% 40,160.0
-0.81% 8,610.0
-0.50% 35,720.0
-0.85% 2,460.0
-1.55% 1,710.0
-3.02% 8,030.0
-1.30% 43,230.0
+0.77% 403.2
< לכל המניותנתוני סגירה 19.06.18