המניות הפעילות
+0.27% 2,629.0
+2.25% 2,547.0
-1.03% 49,110.0
+4.11% 3,166.0
+0.27% 1,465.0
-0.51% 8,050.0
-1.07% 53,730.0
+1.96% 1,822.0
-0.57% 8,704.0
-0.33% 9,000.0
< לכל המניותנתוני סגירה 26.06.19