המניות הפעילות
-1.46% 1,887.0
+1.10% 1,287.0
-1.51% 87,200.0
+0.60% 2,515.0
+1.10% 2,479.0
-0.62% 43,250.0
+2.45% 7,407.0
-0.87% 46,600.0
-4.65% 1,128.0
-2.60% 291.7
< לכל המניותנתוני סגירה 19.03.19