המניות הפעילות
-1.71% 49,990.0
-0.21% 1,418.0
-2.90% 254.4
-0.41% 2,433.0
+0.11% 2,622.0
< לכל המניותנתוני סגירה 21.05.19