המניות הפעילות
-0.46% 2,175.0
-1.91% 46,200.0
+2.86% 33,800.0
-1.57% 6,146.0
+0.81% 507.5
+1.01% 17,050.0
-1.17% 1,517.0
-0.48% 2,502.0
+5.25% 33,280.0
-0.04% 2,389.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.03.18