המניות הפעילות
-1.83% 1,020.0
-0.49% 2,047.0
+1.16% 1,481.0
-1.03% 7,126.0
-7.05% 224.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.02.18