המניות הפעילות
+3.38% 1,437.0
-2.34% 49,350.0
+1.82% 2,680.0
+1.87% 2,451.0
-2.50% 3,974.0
+2.80% 253.4
+1.89% 1,940.0
+1.43% 7,820.0
+1.27% 175.7
+1.38% 51,600.0
< לכל המניותנתוני סגירה 26.05.19