המניות הפעילות
+1.51% 2,480.0
+1.30% 2,580.0
+1.34% 49,830.0
+2.77% 1,371.0
+1.98% 2,010.0
< לכל המניותעדכון אחרון ב- 14:24