המניות הפעילות
-0.50% 2,388.0
+0.12% 2,483.0
+0.15% 2,023.0
-0.76% 1,306.0
-0.10% 41,520.0
< לכל המניותנתוני סגירה 21.02.19