המניות הפעילות
-0.23% 1,284.0
-7.10% 271.0
+0.81% 2,499.0
+0.21% 43,340.0
+0.16% 2,519.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.03.19