המניות הפעילות
+1.14% 1,421.0
+1.34% 2,580.0
+1.85% 2,484.0
+1.98% 50,600.0
+2.70% 55,120.0
< לכל המניותנתוני סגירה 13.06.19