המניות הפעילות
-1.37% 2,155.0
-1.00% 38,510.0
-0.45% 400.7
-0.12% 8,590.0
+0.48% 35,520.0
-1.00% 2,472.0
+0.53% 2,100.0
+0.12% 7,823.0
-0.63% 8,355.0
-11.83% 82.0
< לכל המניותעדכון אחרון ב- 13:09