המניות הפעילות
+3.70% 7,962.0
0.00% 2,279.0
-1.83% 34,360.0
-1.63% 1,625.0
+2.04% 38,930.0
< לכל המניותנתוני סגירה 27.05.18