המניות הפעילות
+1.71% 31,480.0
-2.78% 6,270.0
+0.13% 2,264.0
-0.41% 509.8
+2.04% 12,530.0
+2.26% 33,090.0
+0.67% 2,548.0
+1.48% 33,620.0
+0.83% 1,575.0
+2.47% 10,390.0
< לכל המניותנתוני סגירה 15.03.18