המניות הפעילות
+0.41% 2,443.0
-1.75% 7,300.0
-0.38% 2,380.0
+0.77% 45,550.0
-5.23% 22,450.0
< לכל המניותנתוני סגירה 09.12.18