המניות הפעילות
-0.13% 2,370.0
-4.82% 40,880.0
+1.85% 2,200.0
+2.16% 8,848.0
+0.60% 2,663.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.09.18