המניות הפעילות
+1.69% 2,340.0
+1.55% 2,485.0
-0.14% 2,119.0
-0.49% 47,000.0
+1.07% 7,240.0
< לכל המניותנתוני סגירה 13.12.18