המניות הפעילות
+0.86% 1,525.0
+5.24% 542.0
+4.35% 72,000.0
+1.56% 7,540.0
-1.30% 2,130.0
-1.51% 47,670.0
-0.20% 2,538.0
+1.96% 16,160.0
+0.13% 31,470.0
0.00% 11,770.0
< לכל המניותנתוני סגירה 16.01.18