המניות הפעילות
+0.39% 2,304.0
+1.94% 2,263.0
+1.80% 7,969.0
+0.45% 6,254.0
0.00% 1,220.0
+2.12% 48,600.0
+1.45% 8,233.0
+0.68% 55,880.0
+0.08% 2,526.0
+2.57% 43,900.0
< לכל המניותעדכון אחרון ב- 16:12