המניות הפעילות
-1.55% 10,800.0
+2.75% 31,370.0
-0.67% 2,064.0
+1.04% 2,435.0
+2.11% 1,547.0
-7.80% 707.0
+1.98% 540.6
0.00% 1,060.0
+0.15% 33,700.0
+3.22% 68,960.0
< לכל המניותנתוני סגירה 25.02.18