המניות הפעילות
+3.70% 7,962.0
0.00% 2,279.0
-1.83% 34,360.0
-1.63% 1,625.0
+2.04% 38,930.0
+0.91% 2,561.0
+2.65% 1,083.0
+1.18% 7,740.0
-0.22% 445.0
-0.29% 6,970.0
< לכל המניותנתוני סגירה 27.05.18