המניות הפעילות
+1.53% 2,393.0
+9.01% 52,280.0
+0.48% 37,480.0
+1.82% 39.2
+1.20% 8,925.0
+1.34% 1,212.0
+1.99% 1,943.0
+0.88% 43,710.0
+1.42% 384.4
+0.59% 2,570.0
< לכל המניותעדכון אחרון ב- 16:17