המניות הפעילות
+0.81% 2,358.0
+2.35% 339.6
+1.93% 39,120.0
+1.26% 2,334.0
-2.90% 6,857.0
+2.99% 623.6
-2.36% 44,720.0
+0.96% 2,113.0
+0.58% 1,217.0
+0.27% 1,845.0
< לכל המניותנתוני סגירה 17.01.19