המניות הפעילות
0.00% 1,421.0
-1.34% 50,860.0
-1.49% 2,443.0
+0.04% 2,619.0
-1.09% 262.0
-1.15% 7,710.0
-2.05% 1,909.0
+1.19% 20,480.0
+0.34% 4,114.0
-2.93% 83,480.0
< לכל המניותנתוני סגירה 20.05.19