המניות הפעילות
-0.92% 2,481.0
+1.95% 8,680.0
+0.36% 2,219.0
+1.13% 40,150.0
+0.93% 35,900.0
-2.42% 1,737.0
-2.10% 400.1
-0.09% 1,062.0
-0.95% 6,641.0
-3.56% 8,280.0
< לכל המניותנתוני סגירה 18.06.18