המניות הפעילות
+0.63% 47,590.0
-0.86% 2,295.0
+0.19% 10,500.0
-3.06% 2,220.0
-1.89% 37,920.0
+0.08% 1,220.0
-0.41% 55,500.0
+0.88% 7,828.0
-0.53% 6,226.0
-2.08% 446.5
< לכל המניותנתוני סגירה 15.10.18