האימייל האדום של הכלכליסט
יש לכם חדשות בשבילנו? הייתם עדים לאירוע חדשותי? צילמתם אירוע חשוב? יש בידכם מידע שעוד לא פורסם בשום מקום? נתקלתם במחדל שאתם מעוניינים לחשוף?
ספרו לנו - ונספר לכולם.
מערכת הכלכליסט תבדוק את המידע ותפרסם - לפי שיקול דעתה.
ניתן לשלוח מידע אנונימי. עם זאת, ציון מספר הטלפון שלכם או כתובת האימייל יקל עלינו לטפל במידע.
חובה למלא פרטים אישיים בעת משלוח תמונה, קובץ או מידע אחר המוגן בזכויות יוצרים אשר בבעלותכם.
מאת (לא חובה)
דואר אלקטרוני (לא חובה)
טלפון (לא חובה)
-
המידע
הוספת קובץ (לא חובה)
תאור הקובץ:
 
קרדיט צלם:
אם החומר נשלח על ידי ארגון/משרד/חברה, נא למלא את הפרטים הבאים בנוסף:
שם ארגון:
שם האדם המוסמך להתחייב בשם הארגון:
אישור פירסום ותנאי משלוח
אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי ל"ידיעות אחרונות" באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר ל"ידיעות אחרונות" מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא "ידיעות אחרונות" לנכון, ומתיר ל"ידיעות אחרונות" לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי "ידיעות אחרונות" אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.
 אני מאשר/ת כי קראתי את ההסכם למשלוח תכנים ל"ידיעות אחרונות",
והסכמתי לתנאיו - סימון תיבה זו חובה רק במידה וצורף קובץ.
 אני מאשר/ת פרסום ותנאי משלוח