דף קרן

קרן >> מגדל דיקלה סין

זירת המניות - מדריך למשתמש
קטגוריות נוספות
 
 
 
מגדל דיקלה סין
מחיר פדיון :
מחיר קניה :
304.26
304.57
1.35%
4.1
סיווג הקרן
סיווג על:
מניות בחו"ל
ראשי:
מניות גיאוגרפי
משני:
סין
נכון לתאריך 
- 21/06/17
מספר קרן 
- 5131438
  • גרף הקרן
  • מול הגדולות בענף
  • תמונת מצב
כללי
מנהל הקרן:
מגדל
נאמן הקרן:
אלמגור-בריטמן נאמנות
תאריך הקמה:
25/10/1993
גודל הקרן (מיל' ש"ח):
12.4
סיווג מס:
פטורה
מדד השוואה:
עלויות
דמי ניהול:
2.64%
דמי נאמנות:
0.05%
עמלת הפצה:
עד 0.35%
שעור הוספה:
0
פרופיל חשיפה
מניות:
עד 120%
מט"ח:
עד 120%
 
 
שיעור
השינוי
ממוצע
ענף
שבועי
00.00% 00.00%
מתחילת החודש
-0.67% -1.02%
3 חודשים
5.45% 4.22%
תחילת השנה
11.36% 8.48%
12 חודשים
21.10% 19.95%
שנה קודמת
-1.59% -2.28%
 
 
שיעור
השינוי
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
0.93% 1.38%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
22.06% 19.91%
ביטא שנה
0.44 0.32
סטיית תקן שנה
13.64 13.99
שארפ שנה
1.44 1.27
שארפ 3 שנים
0.74 0.87
 
סוג נייר
%
החזקה
ממוצע
ענף
לא צמוד
1.42% 1.24%
אג"ח
-- --
מניות ואופציות
48.74% 48.88%
צמוד מט"ח
49.85% 49.88%
צמוד מדד
-- --