דף קרן

קרן >> מגדל דיקלה סין

זירת המניות - מדריך למשתמש
קטגוריות נוספות
 
 
 
מגדל דיקלה סין
מחיר פדיון :
מחיר קניה :
333.91
334.24
1.07%
3.5
סיווג הקרן
סיווג על:
מניות בחו"ל
ראשי:
מניות גיאוגרפי
משני:
סין
נכון לתאריך 
- 16/08/17
מספר קרן 
- 5131438
  • גרף הקרן
  • מול הגדולות בענף
  • תמונת מצב
כללי
מנהל הקרן:
מגדל
נאמן הקרן:
אלמגור-בריטמן נאמנות
תאריך הקמה:
25/10/1993
גודל הקרן (מיל' ש"ח):
14.9
סיווג מס:
פטורה
מדד השוואה:
עלויות
דמי ניהול:
2.64%
דמי נאמנות:
0.05%
עמלת הפצה:
עד 0.35%
שעור הוספה:
0
פרופיל חשיפה
מניות:
עד 120%
מט"ח:
עד 120%
 
 
שיעור
השינוי
ממוצע
ענף
שבועי
2.73% 2.80%
מתחילת החודש
0.93% 1.32%
3 חודשים
11.18% 9.78%
תחילת השנה
22.22% 18.31%
12 חודשים
18.83% 17.03%
שנה קודמת
-1.59% -2.22%
 
 
שיעור
השינוי
ממוצע
ענף
% מרחק מגבוה -
52 שבועות
1.52% 1.10%
% מרחק מנמוך -
52 שבועות
25.37% 21.49%
ביטא שנה
0.47 0.35
סטיית תקן שנה
14.36 14.19
שארפ שנה
1.36 1.23
שארפ 3 שנים
0.84 0.85
 
סוג נייר
%
החזקה
ממוצע
ענף
לא צמוד
3.59% 2.48%
אג"ח
-- --
מניות ואופציות
47.75% 48.13%
צמוד מט"ח
48.65% 49.39%
צמוד מדד
-- --